PRIVACY POLICY

DOEL

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verwerken van persoonlijke informatie door Taco Bell Nederland, dat wordt beheerd door een franchisenemer: T Bello Netherlands bij de exploitatie van de “Taco Bell” -activiteiten in Nederland, inclusief persoonlijke informatie verzameld via onze website op http://www.tacobell.nl/.

HET BELEID

Taco Bell Nederland zet zich in voor de bescherming van de privacy van individuen en is gebonden aan de Europese privacybeginselen die zijn uiteengezet in de EU general data protection regulation 2016/6759 ( GDPR). In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins behandelen bij onze bedrijfsvoering van het “Taco Bell” -bedrijf in Nederland.

Over Taco Bell

Als we in dit privacybeleid verwijzen naar “Taco Bell NL”, verwijzen we naar T Bello Netherlands BV. Dit privacybeleid is van toepassing op Taco Bell Nederland en zijn privacypraktijken in Nederland met betrekking tot de “Taco Bell” -activiteiten.

BELEIDSRICHTLIJNEN

Bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens Taco Bell Nederland verzamelt op een aantal verschillende manieren persoonlijke gegevens van u. We kunnen persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen of tijdens onze omgang met u. De soorten persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren, hangt ook af van uw interactie met ons.

Bijvoorbeeld:

wanneer u ons bezoekt in een Taco Bell-verkooppunt of ons belt (bijvoorbeeld om een bestelling te plaatsen, informatie te vragen of een klacht in te dienen), verzamelen wij alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Dit kan uw naam en contactgegevens zijn.

waar u onze website bezoekt of gebruikt, verzamelen wij alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt. We verzamelen ook persoonlijke informatie door het gebruik van cookies, die uw Internet Protocol (IP) -adres of Unique Device Identifier en andere details over uw gebruik van onze Website verzamelen (zie “Technologie” hieronder voor meer informatie).

als u meedoet aan een wedstrijd, reageert op een klantenonderzoek of deelneemt aan een marktonderzoeksactiviteit, zullen wij de persoonlijke informatie verzamelen die u ons verstrekt (of het bureau of andere partner die de activiteit namens ons uitvoert). Dit kan uw contactgegevens zijn, maar ook uw geboortedatum, beroep, e-mail, telefoonnummer, straat of postadres.

als u zich aansluit bij een loyaliteitsprogramma dat wordt beheerd door Taco Bell, zullen we informatie die u verstrekt over uw interesses en koopgedrag verzamelen en bewaren.

als u zich abonneert op onze e-mail- of sms- / sms-mailing- of alertlijsten, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, inclusief uw e-mailadres of telefoonnummer.

als u zich registreert om een app te gebruiken die wordt beheerd door Taco Bell, verzamelen we de registratiegegevens die u ons verstrekt, waaronder uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Als u bij ons solliciteert, verzamelen we de gegevens die u in uw sollicitatie en tijdens elk sollicitatieproces bij ons opneemt.

We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen van onze gerelateerde entiteiten, van openbaar beschikbare bronnen, of in sommige gevallen van derden, waaronder wervingsbureaus en reclamebureaus.

We gebruiken CCTV-camera’s in onze restaurants. We bewaren beelden die zijn vastgelegd met onze CCTV-camera’s voor veiligheidsdoeleinden en om ons te helpen bij onderzoeken met betrekking tot incidenten of ongevallen in onze gebouwen.

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonlijke informatie

Als we geen persoonlijke informatie over u kunnen verzamelen, kunnen we u mogelijk geen producten, diensten en hulp bieden voor zover ze van ons verlangen dat we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of vrijgeven. We kunnen bijvoorbeeld uw sollicitatieprocedure niet voortzetten als u ons geen details over uw arbeidsverleden kunt verstrekken.

Gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens zodat we: • reageren op uw vraag of u voorzien van producten en diensten die u mogelijk hebt aangevraagd; • contact met u opnemen (inclusief via elektronische berichten zoals sms en e-mail, per post, telefonisch of op enige andere wettige manier) in verband met uw vraag of verzoek; • reageren op uw feedback of klacht; • alle claims, klachten of incidenten op het gebied van voedselveiligheid, verzekeringen of andere claims beheren, onderzoeken, rapporteren en oplossen; • onze wedstrijden en andere promotie- en marketingactiviteiten beheren, waaronder ons loyaliteitsprogramma; • uw sollicitatie beoordelen en verwerken, inclusief het uitvoeren van referentiecontroles en eventuele psychometrische of andere tests die worden gebruikt als onderdeel van het wervingsproces; • onze zakelijke functies en activiteiten uitvoeren; en • de service die we bieden te verbeteren en u ook op de hoogte te houden van promoties, aankomende evenementen, kortingsbonnen of producten die voor u interessant kunnen zijn.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken, waaronder:

• onze gerelateerde entiteiten;

• de franchisegever van Taco Bell en / of haar verbonden ondernemingen;

• onze adviseurs, consultants en verzekeraars;

• voedselveiligheidsautoriteiten en gezondheidsautoriteiten, indien relevant voor het onderzoek van een voedselveiligheids- of gezondheidsprobleem;

• derden om ons te helpen onze zakelijke praktijken te analyseren en onze producten te verbeteren, en om feedback te verkrijgen;

• externe dienstverleners die we gebruiken om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering, onderhevig aan vertrouwelijkheidsbepalingen die wij passend achten (inclusief, maar niet beperkt tot facturering of gegevensopslagdiensten, e-mailfiltering, virusscanning en andere technologiediensten, aanbieders van archiveringsdiensten, marketing en communicatiebureaus en dienstverleners); en

• wanneer u bij ons solliciteert, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze gerelateerde entiteiten, onze recruiter en ook aan externe leveranciers die helpen bij onze wervingsprocessen, zoals wervingsbureaus en organisaties die competentie- of psychometrische tests uitvoeren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties om te verifiëren of u een strafblad heeft, indien relevant voor de functie.

Als we uw persoonlijke gegevens voor een ander doel moeten gebruiken of vrijgeven, zullen we eerst uw toestemming vragen, tenzij we wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn (inclusief de privacywet) om dit te doen. Dit heeft vaak betrekking op onze omgang met wetshandhavingsinstanties.

Onze marketing activiteiten

We kunnen contact met u opnemen via e-mail, sms of andere middelen om u bijgewerkte informatie te verstrekken over de producten die u bij ons hebt besteld, de website, of om u andere informatie te verstrekken over onze producten, promoties en aanbiedingen waarvan wij denken dat deze mogelijk van belang zijn voor u.

Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Opslag en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Over het algemeen hosten en bewaren we onze gegevens (inclusief klantgegevens en persoonlijke informatie) elektronisch in onze IT-systemen. Dit kunnen de servers van derden zijn die in Nederland of in het buitenland zijn gevestigd. We bewaren ook persoonlijke informatie in papieren papieren bestanden.

We ondernemen stappen om de persoonlijke informatie die we bewaren te beschermen tegen misbruik, inmenging en verlies, en tegen onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking. We doen dit door fysieke en elektronische beveiligingssystemen te hebben en door te beperken wie toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. We hebben ook online- en netwerkbeveiligingssystemen voor onze website, zodat de informatie die u ons online verstrekt, beschermd en veilig is. Vanwege de aard van internet kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen. Neem contact met ons op als u een inbreuk op de beveiliging opmerkt.

Overzeese openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze gerelateerde entiteiten en / of externe dienstverleners die in het buitenland zijn gevestigd. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan externe nationale of buitenlandse faciliteiten tijdens gegevensverwerking, e-mailuitwisseling en -opslag, back-up en scannen. We gebruiken ook webgebaseerde marketingtools voor onze direct marketing en andere communicatie, waarvan sommige in het buitenland worden gehost.

In welke landen deze derde partijen zijn gevestigd, is afhankelijk van de omstandigheden. Tijdens onze normale bedrijfsactiviteiten geven we echter gewoonlijk persoonlijke informatie door aan derden in Europa en de VS.

Toegang krijgen tot en corrigeren van de informatie die we over u bewaren U hebt het recht om toegang te vragen tot of correctie van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Als u toegang wilt krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, deze wilt corrigeren of bijwerken, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een verzoek. Het is echter mogelijk dat we kosten in rekening moeten brengen voor het verlenen van toegang tot deze informatie, afhankelijk van de aard van uw verzoek. We kunnen ook toegang weigeren als de privacywet ons dat toestaat.

KLACHTENPROCES

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verzameling, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie, of als u denkt dat we dit privacybeleid of de privacywet niet hebben nageleefd, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet.

Privacyfunctionaris

Taco Bell Nederland

T Bello Netherlands BV

Rechtestraat 62

5611 GR , Eindhoven

E-mail: info@tacobellnederland.com

Wanneer u contact met ons opneemt, geef dan zo veel mogelijk details over